Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

KOM I KONTAKT MED

Vår personal

Hitta kontaktuppgifter till personalen som tillhör administrationen, arbetslag F–3, arbetslag 4–6, arbetslag 7–9, elevhälsan och övrig personal.

Administration

Tuula Jacobson

Rektor och skolchef

tuula.jacobson
@gottskargrundskola.se

Petra Lundgren

Administratör

kansli
@gottskargrundskola.se

Arbetslag F-3

sophia bosetti

Grundskollärare

sophia.bosetti
@gottskargrundskola.se

Martina Lindqvist

Förskollärare

martina.lindqvist
@gottskargrundskola.se

Carolina Jacobson

Grundskollärare

carolina.jacobson
@gottskargrundskola.se

Caroline Andersson

Grundskollärare

caroline.andersson
@gottskargrundskola.se

Emma Bolund

Grundskollärare (föräldraledig 22/23)

emma.bolund
@gottskargrundskola.se

Jennie Loostam

Förskollärare

jennie.loostam
@gottskargrundskola.se

Louise Lindkvist

Grundskollärare (Föräldraledig fr okt-22)

louise.lindkvist
@gottskargrundskola.se

Maria Barkhult

Fritidspedagog (Föräldraledig 22/23)

maria.barkhult
@gottskargrundskola.se

Arbetslag 4-6

Cecilia Malmström

Grundskollärare

cecilia.malmstrom
@gottskargrundskola.se

Emelie Johansson

Grundskollärare (Föräldraledig 22/23)

emelie.johansson
@gottskargrundskola.se

Lotta Lamm

Grundskollärare

lotta.lamm
@gottskargrundskola.se

Rebecca marklund

Grundskollärare (Börjar 9/1-23)

xxxxx.xxxxxxxx
@gottskargrundskola.se

Arbetslag 7-9

Anna Westberg

Grundskollärare

anna.westberg
@gottskargrundskola.se

Emma Malmström

Grundskollärare

emma.malmstrom
@gottskargrundskola.se

Helene Mattsson

Grundskollärare

helene.mattsson
@gottskargrundskola.se

Katarina Gillerberg

Grundskollärare

katarina.gillerberg
@gottskargrundskola.se

Libby Patterson

Grundskollärare

libby.patterson
@gottskargrundskola.se

Marko Heiskanen

Grundskollärare

marko.heiskanen
@gottskargrundskola.se

Rasmus Bengtzén

Grundskollärare

rasmus.bengtzen
@gottskargrundskola.se

Liz högberg

Grundskollärare

liz.hogberg
@gottskargrundskola.se

Elevhälsan

Charlotte Moberg

Skolsköterska

charlotte.moberg
@gottskargrundskola.se

Liselotte Änghede

Kurator

Marie Hansson

Specialpedagog

namn.namn
@onsalamontessoriskola.se

Yvonne Careliusson

Skolpsykolog

namn.namn
@onsalamontessoriskola.se

Övrig personal

ida cederberg

Fritidshemmet & Stöd

Elias Flinkman

Kök och fritidshem

Emelie Heiskanen

Köksansvarig & Fritidshemmet

Erika Heiskanen

Fritidshemmet & Stöd

Therese Törnell

Fritidshemmet & Stöd

therese.tornell@
gottskargrundskola.se

 

Linn Mörfeldt

Stöd. Fritidshemmet

linn.morfeldt
@gottskargrundskola.se

Annica Nodén

Fritidshemmet & stöd

annica.noden@gottskargrundskola.se

 

Nina Sahlberg

Fritidshemmet & stöd

nina.sahlberg
@gottskargrundskola.se

Peter Westermark

Övrig personal & IT

it@gottskargrundskola.se

Marko Heiskanen

Vaktmästare

l
@

melker rybrink

Fritidshemmet & Stöd