Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

TEAMET SOM UTGÖR

Elevhälsan

Stödja elevens utveckling

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Och de insatserna är till för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. 
 
Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du här.

”De har valmöjligheter och stimulans i skolan. Framförallt ett tryggt sammanhang”

– Emma, förälder