Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

GOTTSKÄR GRUNDSKOLAS

Styrelse

Gottskär Grundskola är en föräldraledd ekonomisk förening där styrelsen väljs vid den årliga föreningsstämman.

Styrelsens roll på skolan

Styrelsen består av 79 medlemmar. Styrelsens uppgift är att ansvara för ekonomi, mål och inriktning samt uppföljning av verksamheten. Samtidigt är det styrelsens uppgift att stötta verksamheten och hjälpa till att utveckla verksamheten genom att driva föräldraengagemanget på skolan. 

Styrelsen sammanträder ca 10 gånger under ett läsår. På styrelsemöten är skolledarna också med. Ni är alltid välkomna att höra av er till styrelsen med frågor!

Styrelseordförande

Ordförande Kristoffer Funseth

Telefon 0760-477070

Mail ordforande@gottskargrundskola.se

Vice ordförande Ronald Pedersen

”Lugn och trygg skola där de ser alla och alla är välkomna.”

– Frida, förälder