Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

BETYDELSEFULLA

Föräldra-insatser

 

Gemenskap och samhörighet på skolan

Föräldrarna arbetar för att vi ska få en stimulerande miljö både ute och inne genom insatser på fixardagar. Detta skapar en trivsam miljö för såväl elever som personal. Olika aktiviteter anordnas för att skapa gemenskap och samhörighet. Ett mycket uppskattat exempel är den årliga Vattendagen.

Alla bidrar med sin insats

Genom föräldraengagemanget skapas insyn och gemensamt ansvar för vår skola. Utifrån egen kompetens och intresse kan man välja vilken insats var och en kan bidra med. Då alla bidrar med sin insats blir den inte heller betungande för någon utan ett trevligt sätt att engagera sig i sitt barns skola. Det blir också en bra ingång för nya föräldrar att snabbt lära känna såväl andra föräldrar som personal.

ANMÄLAN

Börja hos oss

Vill du ansöka om en plats hos oss för ditt barn? Vi tar emot anmälningar och gör antagningar under hela året, i mån av plats.