Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

LÄR KÄNNA

Våra profiler

Från att eleverna går i årskurs 6 kommer de kunna välja bland de fem olika profilerna som finns på skolan. Det betyder att eleverna som går ut 9:an kommer ha kunnat testa på som mest fyra olika profiler under skoltiden. Med profilerna vill vi ge eleverna chansen att fördjupa sig inom ämnen som vi har identifierat att många är intresserade av. Och utifrån de intressen och behov som finns på skolan kommer vi uppdatera vilka profiler det är som finns tillgängliga.

SEGLING   FOTBOLL   BOLL   MUSIK HEMKUNSKAP ENGLISH

Seglingsprofil

För de som väljer den här profilen kommer det att bli segling tillsammans med Seglarsällskapet Kaparen. 

Det här är en profil anpassad för både nybörjare och vana seglare. Under seglingssäsongen kommer vi att segla med optimistjollar från SS Kaparen. De kommer även att låna ut RS Feva, som är en tvåmansbåt. Plus att det kommer vara möjligt att segla med C55 – som är en mindre kölbåt. 

Bra att veta

  • Eleverna som har valt seglingsprofilen får erbjudande om att låna torrdräkter från skolan.
  • Eleverna måste själva ha seglarflytvästar och andra lämpliga kläder.  
  • Eleverna måste vara simkunniga (200 m på djupt vatten). 

Musikprofil

På vår musikprofil kommer eleven att ha möjlighet att spela olika instrument, läsa noter och dessutom utveckla sin sång. Här spelar elevernas tankar och idéer om vad som ska framföras en väldigt viktig roll. 

Som en del av den här profilen har vi bland annat anordnat studiebesök, i form av konserter bland annat. Men även kunskapsutbyten i fler olika former. Vi uppmuntrar eleverna till att dela med sig av det de kan och lär sig – som med framträdanden under lunchen och under andra evenemang på skolan. Det blir även tillfällen att uppträda utanför skolan, under olika event i vår närmiljö. 

 

Bra att veta

  • Skolan tillhandahåller instrument

FOTBollsprofil

På fotbollsprofilen får allasom älskar att spela fotboll chansen att göra det på skoltid. Vi har ett stort elevinflytande gällande vad som ska göras på träningarna för på så vis har vi möjlighet att träna på de saker just du behöver för att ta nästa steg i din träning. Vi tränar individuellt påutvecklingsområden men också finslipar dina bästa egenskaper! Så fort vädret tillåter tränar vi på Rydet men har också tillång till vår idrottshall för spel och träning inomhus!

Så vill du fördjupa dina fotbollskunskaper och samtidigt ha grymt kul tillsammans med dina kompisar då är fotbollsprofilen något för dig!

Bollprofil

Den här profilen är ett bra alternativ för de som vill fördjupa sina kunskaper inom olika bollsporter och bollekar – såväl som att få fler tillfällen till träning och spel.

Alla är välkomna att delta oavsett om du redan älskar bollsport eller om du känner att du vill utveckla din bollkontroll och få mer bollvana. 

Eleverna som väljer profilen har goda möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi väljer och hur upplägget ska se ut. Vi diskuterar tillsammans som grupp och kommer fram till alternativ som passar för så många som möjligt. 

Hemkunskap

Det här är profilen för dig som gillar att baka och att laga mat. Vi provar och testar nya smaker och tillagningssätt. Vi lyckas och misslyckas och vi lär oss väldigt mycket av det. Ibland fördjupar vi oss i choklad för att nästa vecka byta till glass i stora lass. Ni får komma med egna idéer och tankar på vad vi kan hitta på.

Det här är profilen där man vill att tiden ska stanna så att vi får fortsätta mysa i köket.

english

For the students who choose this profile, they will have the opportunity to better their English with a number of different activities and work processes.
We will focus on:
-Speaking
-Listening
-Writing
-Reading
We will practice the focus points above in the form of projects, games, collaboration and films! This profile will give students the chance to practice their communication and understanding skills.

Welcome!