Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

LÄR KÄNNA

Våra profiler

Från att eleverna går i årskurs 6 kommer de kunna välja bland de fem olika profilerna som finns på skolan. Det betyder att eleverna som går ut 9:an kommer ha kunnat testa på som mest fyra olika profiler under skoltiden. Med profilerna vill vi ge eleverna chansen att fördjupa sig inom ämnen som vi har identifierat att många är intresserade av. Och utifrån de intressen och behov som finns på skolan kommer vi uppdatera vilka profiler det är som finns tillgängliga.

SEGLING   BOLL   MUSIK HÄLSA MA/NO

Seglingsprofil

För de som väljer den här profilen kommer det att bli segling tillsammans med Seglarsällskapet Kaparen. 

Det här är en profil anpassad för både nybörjare och vana seglare. Under seglingssäsongen kommer vi att segla med optimistjollar från SS Kaparen. De kommer även att låna ut RS Feva, som är en tvåmansbåt. Plus att det kommer vara möjligt att segla med C55 – som är en mindre kölbåt. 

Bra att veta

 • Eleverna som har valt seglingsprofilen får erbjudande om att låna torrdräkter från skolan.
 • Eleverna måste själva ha seglarflytvästar och andra lämpliga kläder.  
 • Eleverna måste vara simkunniga (200 m på djupt vatten). 

Musikprofil

På vår musikprofil kommer eleven att ha möjlighet att spela olika instrument, läsa noter och dessutom utveckla sin sång. Här spelar elevernas tankar och idéer om vad som ska framföras en väldigt viktig roll. 

Som en del av den här profilen har vi bland annat anordnat studiebesök, i form av konserter bland annat. Men även kunskapsutbyten i fler olika former. Vi uppmuntrar eleverna till att dela med sig av det de kan och lär sig – som med framträdanden under lunchen och under andra evenemang på skolan. Det blir även tillfällen att uppträda utanför skolan, under olika event i vår närmiljö. 

 

Bra att veta

 • Skolan tillhandahåller instrument

Bollprofil

Den här profilen är ett bra alternativ för de som vill fördjupa sina kunskaper inom olika bollsporter och bollekar – såväl som att få fler tillfällen till träning och spel.

Alla är välkomna att delta oavsett om du redan älskar bollsport eller om du känner att du vill utveckla din bollkontroll och få mer bollvana. 

Eleverna som väljer profilen har goda möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi väljer och hur upplägget ska se ut. Vi diskuterar tillsammans som grupp och kommer fram till alternativ som passar för så många som möjligt. 

Hälsoprofil

Detta är profilen som ger dig möjlighet att bygga grunden för din egen hälsosamma livsstil. Vi lär oss teorier kring fysisk som psykisk hälsa och provar på olika metoder i praktiken, där du får testa vad som passar just dig.

Välmående påverkas även av maten vi äter. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid näringslära och måltidsexempel. Vi arbetar teoretiskt och praktiskt i arbetet med att prova på allt ifrån näringsriktiga mellanmål till goda maträtter. Och tillsammans skapar vi en egen receptsamling som alla får med sig från kursen. 

Utvalda delar ur kursinnehållet

 • Mindfulness 
 • Ideal 
 • Stress 
 • Prestationsångest 
 • Vardagsmotion 
 • Pulshöjande aktiviteter 
 • Återhämtning 
 • Sömn 
 • Rörelseglädje 
 • Näringslära 
 • Måltidsexempel 
 • Hållbar mat 

MA/NO-profil

Syftet med matematik och naturkunskapsprofilen är att ge fördjupade kunskaper inom matematik, kemi, fysik och biologi. 

Profilen vänder sig till elever som är intresserade av dessa ämnen och vill lära sig ännu mer. Här finns möjlighet att använda och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter i matematik och NO-ämnena.