Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

FÅ INFLYTANDE I

Elevrådet

Montessoripedagogiken bygger på inflytande och ansvar. Det genomsyrar vår dagliga verksamhet, från de yngsta till de äldsta eleverna. Och elevrådet på Gottskär Grundskola är ett sammanhang där eleverna har möjlighet att påverka.

Från klassrummet till elevrådet

Ytterligare möjligheter till inflytande har eleverna via sina klassråd där olika frågor tas upp till diskussion. Här har eleven även möjlighet att utifrån sin individuella situation lyfta frågor med sin klasslärare. Dessa frågor tas sedan vidare till elevrådet.

Eleverna tar ansvar 

Elevrådet består av klassrepresentanter och personal. På vår skola finns alla möjligheter till inflytande för eleverna och en snabb beslutsgång. Inflytande föder ansvar – och det är något som eleverna på skolan visar prov på dagligen. 

KONTAKT

Hör av dig

Vill du veta hur man hittar till skolan? Eller komma i kontakt med någon i personalen? På vår kontaktsida hittar du allt du behöver.