Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

EFTERMIDDAGAR PÅ

Fritidshemmet

Vårt fokus ligger på att medverka till en god och utvecklande uppväxtmiljö där barnen känner sig trygga. De får utvecklas i sin egen takt och bli självständiga individer utifrån sina egna förutsättningar. Och eftermiddagarna på fritids är en viktig del i att få det att hända.

Natur och rörelse

Vi har en stor, härlig skolgård med mycket natur och en egen gymnastikhall, där vi kan ha idrott och rörelselekar med barnen på eftermiddagarna. Vi har vår fritidsverksamhet i två byggnader – fritids 67 år och klubben 812 år.

ANMÄLAN

Börja hos oss

Vill du ansöka om en plats hos oss för ditt barn? Vi tar emot anmälningar och gör antagningar under hela året, i mån av plats.