Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

DET ÄR DAGS ATT

Lära känna skolan

På Gottskär Grundskola är kunskap, kreativitet och trygghet våra grundpelare. Och vi vill ge varje barn det spelrum som behövs för att växa.

GRUNDEN I MARIA MONTESSORIS PEDAGOGIK

Sedan starten 1999 har vi byggt vår verksamhet på Maria Montessoris tankar om barns utveckling. Vi uppmuntrar och stimulerar varje barn och ungdom att söka kunskap, vara nyfikna, visa hänsyn, samarbeta – och ta eget ansvar.

I det lilla skapas det stora

Skolans småskalighet med elever i åldersgruppen 6–16 år ger goda förutsättningar för att skapa en trygg miljö där alla elever och all personal känner varandra. Alla tar ansvar för varandra – och visar respekt. Detta är grunden för att kunna utveckla kunskap.

Skapa valmöjligheter för eleverna

Vår skola erbjuder en fantastisk utemiljö där vi alltid har nära till skog, ängar och hav. Alla elever från förskoleklass till årskurs 1 får extra tid i idrott och hälsa. I årskurs 69 kan eleverna välja bland våra olika profiler. Läs mer omvåra profiler.

Ett stort engagemang

Vår skola är en politiskt och religiöst oberoende icke vinstdrivande ekonomisk förening. Lärare och rektor står för och ansvarar för undervisningen och det pedagogiska innehållet. Skolans utveckling bygger också på ett engagemang från skolans föräldrar. Läs mer om det här!

Viktigast av allt

Vår vision är och var att varje elev ska lämna Gottskär Grundskola med en känsla av att ha lyckats. Och det betyder olika saker för varje individ. Det här är en skola som erbjuder välutbildad personal, hög måluppfyllelse och professionell elevhälsa – i en lärandemiljö med mycket engagemang och värme.

”Stora och små barn lekte ihop, såg att äldre frågade om yngre ville vara med, det var så fint och inkluderande”

– Frida, förälder