Vi vill att våra elever, föräldrar och alla i personalen ska vara en del i namnbytet från Onsala Montessoriskola till Gottskär Grundskola.

Hur kommer det sig att vi har bytt namn? 

Sedan en tid tillbaka har vi velat att skolan ska ha ett namn som tydligare berättar att vi är en grundskola för barn mellan 6–16 år och som dessutom skapar en starkare koppling till var man hittar skolan. 

Är det inte en montessoriskola längre?

Skolan har sin grund i montessoripedagogiken och för 20 år sedan var det en mycket viktig aspekt. Det är och kommer fortsatt att vara viktigt för oss att utgå utifrån Maria Montessoris tankar om barnets inneboende kraft.

Varför får skolan ett nytt utseende, med nya färger?

Vi vill att Gottskär Grundskola ska vara och upplevas som en nytänkande skola i tiden – och har nu tagit fram ett utseende som vi känner stämmer överens med det. Skolans utseende, med färgval och logotyp, ska spegla vilka vi är och hur det känns att gå på Gottskär Grundskola. 

Se mer från Gottskär Grundskola på Facebook och Instagram!