Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

VI VILL BERÄTTA OM

TRYGGHET
SOM GER GODA RESULTAT

På Gottskär Grundskola i Kungsbacka ska alla elever känna sig sedda. Lär känna en trygg studiemiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för goda studieresultat.

Lyssna på

Tankar om gottskär grundskola

Vikten av rutiner

Grundskoleläraren Carolina berättar om hur vi skapar tydliga rutiner för barnen från första stund.

Utforska nya ämnen

Noomi och Nova går i förskoleklass. Lyssna på vad de tycker är det bästa med att gå i skolan!

Viktigt att tänka på

Emma Snelder är både förälder och köansvarig på skolan. Hon berättar om vad som är viktigt att tänka på inför skolvalet.

Du kan fortfarande göra en anmälan!

Allt handlar om

Att få rätt start i skolan

En naturlig övergång

Övergången från förskola till grundskola kan kännas stor för både barn och föräldrar. Därför vill vi se till att skolstarten blir så välkomnande och självklar som den bara kan. Som en del av introduktionen till skolan ska ni få reda på vad ni kan förvänta er, vilka lärare som ert barn kommer att träffa varje dag — och få inblick i hur undervisningen kommer att se ut.

100 % AV DE TILLFRÅGADE VÅRDNADSHAVARNA PÅ GOTTSKÄR GRUNDSKOLA UPPLEVER ATT DERAS BARN ÄR MYCKET TRYGGA.

Full koll på vad som händer

Vi har och kommer alltid lägga ett stort fokus transparens. Du som förälder ska kunna känna dig både lugn och uppdaterad, tack vare en regelbunden kontakt med skolan. Den sker via möten på plats, systemet Schoolsoft och uppdateringar via låsta konton i sociala medier. Dessutom kan du delta under skolstyrelsens årsmöten för att följa och diskutera skolans planer framåt. För även om ditt barn har nått skolåldern vill vi att du som förälder är en del av det som händer under skoldagen.

Hela vägen till gymnasiet

Vi har många elever som går hos oss från F-klass och hela vägen fram till att de ska börja gymnasiet. Och vi är alltid lika stolta över att se hur eleverna utvecklas genom åren – och att få vara med på resan mot att hitta just sin väg framåt.

NÄRA 90 % AV SKOLANS LEKTIONER UNDERVISAS AV BEHÖRIGA LÄRARE.

3 saker att tänka på

Innan du väljer skola till ditt barn

1. Vad är rätt för ditt barn?

Den undervisning och skolmiljö som passar ditt barn bäst är inte alltid samma som för resten av kompisgänget. Det är du som känner ditt barn bäst och vet vad hen behöver.

2. Skapa din egen uppfattning

Besök skolorna som du väljer mellan. Lär känna miljöerna, ställ frågor till lärarna och prata med föräldrarna. Det är viktigt att få en egen bild av hur skoldagarna ser ut.

3. Se till hela barnet

Det finns många aspekter som väger in i skolvalet. Men kom ihåg att de nio åren i skolan handlar om mer än studieresultaten. Det ska vara en miljö där ditt barn kan utvecklas som människa.

DE SENASTE TRE ÅREN HAR 100 % AV ELEVERNA I ÅRSKURS 9 HAFT BEHÖRIGHET ATT SÖKA NATIONELLT PROGRAM PÅ GYMNASIESKOLA.

Vill du veta mer?

PRATA MED EMMA SNELDER

Emma är både förälder till barn på Gottskär Grundskola och köansvarig på skolan. Hon tar gärna emot frågor från dig som vill veta mer om skoldagar som ger mer.

TELEFON 0760-102606
MAIL ko-ansvarig@onsalamontessoriskola.se

Våra profiler

Från årskurs 6 har eleverna möjlighet att välja mellan olika profiler – segling, musik, boll, hälsa och ma/no.

LÄR KÄNNA SKOLAN

Kunskap, kreativitet och trygghet är våra grundpelare. Läs om hur vi arbetar för att ge varje barn utrymme att växa.

BÖRJA HOS OSS

På Gottskär Grundskola tar vi emot anmälningar och gör antagningar under hela året, imån av plats.