Ställ en fråga!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

LÄR KÄNNA

Idrotts-föreningen

Idrottsföreningen är en från skolan fristående organisation, men som har målet att väcka intresset för idrott och aktivera både elever och föräldrar  allt för att skapa en sund grundsyn  idrott.

Främja intresset för idrott

Idrottsföreningen på vår skola bildades i januari 2003 av föräldrar i skolans arbetsgrupper. Föreningens huvuduppgift är att främja och stötta intresset för idrott och göra det roligt att röra på sig. Vi har stor nytta av vår egen idrottshall som vi kan använda oss av efter skoltid för olika ändamål.

Vattendagen i Gottskär

Idrottsföreningens stora årliga projekt är den omtyckta Vattendagen, som arrangeras i Gottskär i månadsskiftet maj/juni. Här arbetar eleverna i blandade åldersgrupper F-9 och får prova på segling, kanoting, livräddning m.m. 

Återkommande skidresa

Åk 7–9 brukar också åka på skidresa en gång per år och alla som vill kan följa med. I mån av plats får även åk 6 åka med.

Stötta föreningen

Familjer på skolan kan stötta Idrottsföreningen genom frivilligt medlemskap som kostar 100:-/familj och år och betalas till Plusgiro: 34 16 30-2. Idrottsföreningen är ansluten till Svenska skolidrottsförbundet.

KONTAKT

Hör av dig

Vill du veta hur man hittar till skolan? Eller komma i kontakt med någon i personalen? På vår kontaktsida hittar du allt du behöver.