När sexåringarna började på Gottskär Grundskola tyckte de att niorna verkade läskiga. Då bjöd personalen in niorna till förskoleklassen så att de kunde lära känna varandra.

-För mig som förälder är det viktigt att mitt barn känner sig tryggt i skolan. Att vara trygg och att trivas är en ju förutsättning för lärande. Personalen här är tydliga med att det är viktigt att visa respekt och ta ansvar för varandra och jobbar förebyggande mot allt typ kränkande behandling, säger Kristoffer Funseth, ordförande på Gottskär Grundskola.

Skolans småskalighet ger bra förutsättningar för att skapa en trygg miljö där alla elever och all personal känner varandra.

Gottskär Grundskola är en fristående skola som drivs som en ekonomisk förening. Föreningen har en styrelse som väljs vid årsmötet. -Vi som sitter i styrelsen är föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen, säger Kristoffer.

Föräldrarnas engagemang är viktigt
Kristoffer har suttit tre år i skolans styrelse som ekonomiansvarig och i höstas valdes han till ordförande. – Jag har tidigare erfarenhet av att sitta i styrelser både ekonomiska föreningar och aktiebolag. Tidigt insåg jag att i ett föräldrakooperativ finns en förväntan att du ställer upp på olika sätt. På ett föräldramöte kom valberedningen på besök och berättade att de sökte en ekonomiansvarig – ett perfekt sätt för mig att dra mitt strå till stacken. Det blir en del timmar per månad som jag lägger i min roll som ekonomiansvarig och ordförande, men det ger mig också möjlighet att vara delaktig i mitt barns skola på ett sätt som är unikt för just föräldrakooperativ.

En skola i framkant
-Skolan har en målsättning att vi ska ligga i framkant vad gäller digitalisering i den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med verksamheten har vi därför valt att göra en kraftfull satsning i skolans IT-infrastruktur, inte minst ekonomiskt. Modern utrustning har köpts in, som datorer och interaktiva skärmar i alla klassrum. Implementeringen är genomförd och vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet.

Utmaningar framåt
-Under pandemin har vi föräldrar inte träffats på samma sätt med spontana samtal och aktiviteter. Så en utmaning är att få igång föräldraengagemanget igen. Här har vi lite olika idéer på vad vi kan göra. En annan utmaning är att årskullarna blir mindre de närmaste åren, vilket innebär att vi måste bli ännu bättre på att marknadsföra så att fler får vetskap om och möjlighet att välja vår fina skola.

Vem är Kristoffer?
-Jag är en norrlänning som hamnade i Göteborg för att avsluta mina studier på Handels och blev kvar då jag hittade kärleken. Jobbar idag som ekonomichef på ett företag som utvecklar dataspel, vilket även är ett intresse som jag haft hela livet. Jag och min fru har två döttrar, varav den äldsta går i tredje klass på Gottskär Grundskola. En skola med visionen att varje elev ska lämna skolan med en känsla av att ha lyckats, något jag upplever inte bara låter bra utan bevisas gång på gång.