Den 12 maj springer vi för att samla in pengar till förmån för Bris. Tillsammans gör vi något roligt samtidigt som vi bidrar till barns trygghet. För varje elev och personal som deltar skänker vi 10 kronor och ytterliga 1 krona per kilometer varje person springer. Som förälder kan även du bidra! Du kan redan nu swisha valfri summa till 9007105 eller föra över till Bris plusgiro: 901504-1.

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för våra barn. Bris gör ett viktigt arbete för barn i utsatta situationer och informerar barnen om deras rättighet i samhället.

Nu gör vi något tillsammans!

Allas vardag har på något vis påverkats av pandemin. Men speciellt barns vardag. Restriktionerna har inneburit påfrestningar då det har införts distansundervisning vilket har minskat barns skyddsfaktorer. Barnen har inte kunnat delta i trygga sociala sammanhang med jämnåriga eller söka trygghet hos vuxna utanför hemmet. De som redan lever i en utsatt situation med psykiska besvär, föräldrar med psykisk ohälsa eller som har våld i hemmet har påverkats extra mycket.Samtalen till Bris har ökat markant det senaste året. Samtalen handlar om ångest, utmaningar kring distansstudier och konflikter i hemmet. Tillsammans kan vi hjälpa att stödja Bris arbete för barn och ungdomar. Läs mer om Bris arbete här.