Onsala Montessoriskola startades i slutet av 90-talet, till följd av att alla de barn som gick på Montessoriförskolor inte fick plats i de kommunala montessoriklasserna. Flera engagerade föräldrar var med och startade skolan som idag är en väletablerad skola med mycket god måluppfyllelse och gott rykte.

Det finns en lång tradition av Montessoripedagogik i Onsala. Drivande eldsjälar startade redan på 1980-talet montessoriförskolor. På 1990-talet fanns montessoriklasser i kommunal regi, både på Iseråsskolan och Kapareskolan. Inom kommunen togs sedermera ett beslut om att samla alla montessoriklasser på Fjordskolan. Man trodde inte att intresset för dessa klasser skulle bli så stort. Skolchefen i Kungsbacka kommun trodde att det var en modefluga att söka sig till montessoriklasser och inom kommunen var man bestämd med att det inte behövdes någon kö. När man sedan gick ut med intresseanmälningar så fick långt ifrån alla, som anmält intresse, plats.

Det fanns flera engagerade föräldrar som då ville starta upp en fristående Montessoriskola. 1998 fick Malin Hammer, som idag arbetar som rektor på skolan, och Annika Waller, som arbetar i arbetslag F-3, förfrågan om att var med i uppstarten av en sådan skola.

Montessoripedagogiken bygger på ömsesidig respekt mellan barn och vuxna, en tanke som formades av montessoripedagogikens grundare Maria Montessori redan på 1800-talet. Det fanns en önskan om en skola som byggde på just detta. En skola där närheten mellan barn, föräldrar och pedagoger var väsentlig. En skola där föräldrar, barn och pedagoger hade möjlighet att påverka och vara delaktiga. En skola där man kunde utvecklas och känna trygghet och glädje.

Det bildades en styrelse och man började tittade på lämpliga lokaler i närområdet. När skolan startade hade den ingenting. Inga pennor, inga bänkar och inte ens en stol. Och viktigast av allt, inga elever och ingen personal. Nu började arbetet med att rekrytera personal och gå ut med information till intresserade elever och föräldrar. Det blev ett otroligt gensvar. Skolan startades upp med två fulla F − 2 klasser, två fulla 3 − 5 klasser en halv åk 6 och åk 7 som skulle växa i takt med att skolan etablerades.

Det har skett många förändringar genom åren, inte minst med tanke på att läroplanen förändrats under alla dessa år, säger Malin Hammer. Skollagen ser annorlunda ut och det är en helt annan styrning av skolor idag. Det kommer hela tiden nya riktlinjer att förhålla sig till och samhället förändras. Men OMS kärnvärden kunskap, kreativitet och trygghet är fortfarande grunden för vår skola.

OMS är idag en väletablerad skola med mycket hög måluppfyllelse och ett mycket gott rykte. Skolan har som ambition att vara i framkant vad gäller att följa forskning och utveckling, något som man också uppnår. Hårda och mjuka värden i kombination skapar stabilitet och trygghet och blir till god undervisning. En stor del av personalen har arbetat många år på skolan. Personalen är genuint engagerade i eleverna.

Det finns idag 230 elever på skolan, men det känns ändå som att alla känner alla. För trots att skolan växer i elevantal så har man lyckats behålla den familjära känslan. Litenheten har alltid funnits där och den skapar en närhet och en trygghet som är svår att hitta på större skolor. Man syns och är inte bara en i mängden. Det är just tryggheten och respekten gentemot varandra som hela tiden har genomsyrat skolans värderingar. Man ska må bra och kunna vara sig själv på vår skola. Inget kan väl vara bättre än att få utvecklas och blomstra till att vara sitt bästa jag.

Be your best self!